दिलखुलासच्या ऑडिओ क्लिपिंग्ज

नाव: दिनांक:
अनु.क्र.वक्त्याचे नावकार्यक्रमाचे विवरणदिनांकडाऊनलोड
1 मा. अर्जुन खोतकर दि. 17 जानेवारी 2019 रोजी मा. अर्जुन खोतकर, वस्त्रोद्योग पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्सविकास राज्यमंत्री यांची “ दुग्धव्यवसायातून समृध्दीकडे ” या विषयावर श्री. राजेंद्र हुंजे यांनी आकाशवाणी वरील दिलखुलास या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. भाग-2 17/01/2019 डाऊनलोड करा
2 मा. अर्जुन खोतकर, दि. 16 जानेवारी 2019 रोजी मा. अर्जुन खोतकर, वस्त्रोद्योग पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्सविकास राज्यमंत्री यांची “ दुग्धव्यवसायातून समृध्दीकडे ” या विषयावर श्री. राजेंद्र हुंजे यांनी आकाशवाणी वरील दिलखुलास या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. भाग-1 16/01/2019 डाऊनलोड करा
3 महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान दि. 15 जानेवारी 2019 रोजी महाराष्ट्र व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक रत्नाकर गायकवाड, कार्यकारी संचालक स्वेता शालिनी, अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनाथ सुब्रह्मण्यम यांचे “ महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान ” या विषयावर मनाली दीक्षीत यांनी आकाशवाणी वरील दिलखुलास या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. भाग-2 15/01/2019 डाऊनलोड करा
4 महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान दि. 14 जानेवारी 2019 रोजी महाराष्ट्र व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक रत्नाकर गायकवाड, कार्यकारी संचालक स्वेता शालिनी, अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनाथ सुब्रह्मण्यम यांचे “ महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान ” या विषयावर मनाली दीक्षीत यांनी आकाशवाणी वरील दिलखुलास या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. भाग-1 14/01/2019 डाऊनलोड करा
5 मा. नरेंद्र पाटील दि. 11 जानेवारी 2019 रोजी मा. नरेंद्र पाटील, अध्यक्ष, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ यांची “अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या विविध योजना ” या विषयावर शिल्पा नातू यांनी आकाशवाणी वरील दिलखुलास या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. भाग-2 11/01/2019 डाऊनलोड करा
6 मा. नरेंद्र पाटील दि. 10 जानेवारी 2019 रोजी मा. नरेंद्र पाटील, अध्यक्ष, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ यांची “अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या विविध योजना ” या विषयावर शिल्पा नातू यांनी आकाशवाणी वरील दिलखुलास या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. भाग-1 10/01/2019 डाऊनलोड करा
7 मा. विनोद तावडे दि. 09 जानेवारी 2019 रोजी मा. विनोद तावडे, शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री यांची “ खेलो इंडिया 2019 ” या विषयावर श्रीमती. उत्तरा मोने यांनी आकाशवाणी वरील दिलखुलास या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. भाग-2 09/01/2019 डाऊनलोड करा
8 मा. विनोद तावडे, दि. 08 जानेवारी 2019 रोजी मा. विनोद तावडे, शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री यांची “ खेलो इंडिया 2019 ” या विषयावर श्रीमती. उत्तरा मोने यांनी आकाशवाणी वरील दिलखुलास या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. भाग-1 08/01/2019 डाऊनलोड करा
9 मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचा लोकसंवाद दि. 07 जानेवारी 2019 रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचा लोकसंवाद कार्यक्रम “ सर्वांना परवडणारी घरे ” या विषयावर श्रीमती. शिबानी जोशी यांनी आकाशवाणी वरील दिलखुलास या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. भाग-2 07/01/2019 डाऊनलोड करा
10 मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचा लोकसंवाद दि. 05 जानेवारी 2019 रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचा लोकसंवाद कार्यक्रम “ सर्वांना परवडणारी घरे ” या विषयावर श्रीमती. शिबानी जोशी यांनी आकाशवाणी वरील दिलखुलास या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. भाग-1 05/01/2019 डाऊनलोड करा
11 श्री. राम सुतार दि. 04 जानेवारी 2019 रोजी श्री. राम सुतार, पद्मभूषण पुरस्कार प्राप्त प्रसिध्द शिल्पकार यांची “2016 सालचा प्रतिष्ठेचा टागोर सांस्कृतिक ऐक्य पुरस्कार” या विषयावर श्रीमती. शिबानी जोशी यांनी आकाशवाणी वरील दिलखुलास या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. भाग-2 04/01/2019 डाऊनलोड करा
12 श्री. राम सुतार दि. 03 जानेवारी 2019 रोजी श्री. राम सुतार, पद्मभूषण पुरस्कार प्राप्त प्रसिध्द शिल्पकार यांची “2016 सालचा प्रतिष्ठेचा टागोर सांस्कृतिक ऐक्य पुरस्कार” या विषयावर श्रीमती. शिबानी जोशी यांनी आकाशवाणी वरील दिलखुलास या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. भाग-1 03/01/2019 डाऊनलोड करा
13 श्री. दिनेश वाघमारे दि. 02 जानेवारी 2019 रोजी श्री. दिनेश वाघमारे, सचिव, सामाजिक न्याय विभाग यांची “सामाजिक न्याय विभागांच्या विविध योजना” या विषयावर श्रीमती. उत्तरा मोने यांनी आकाशवाणी वरील दिलखुलास या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. भाग-2 02/01/2019 डाऊनलोड करा
14 श्री. दिनेश वाघमारे, दि. 01 जानेवारी 2019 रोजी श्री. दिनेश वाघमारे, सचिव, सामाजिक न्याय विभाग यांची “सामाजिक न्याय विभागांच्या विविध योजना” या विषयावर श्रीमती. उत्तरा मोने यांनी आकाशवाणी वरील दिलखुलास या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. भाग-1 01/01/2019 डाऊनलोड करा
15 श्री.अभिमन्यु काळे दि. 31 डिसेंबर 2018 रोजी श्री.अभिमन्यु काळे, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांची “ राज्याचे पर्यटन धोरण ” या विषयावर श्री. राजेंद्र हुंजे यांनी आकाशवाणी वरील दिलखुलास या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. भाग-1 31/12/2018 डाऊनलोड करा