दिलखुलासच्या ऑडिओ क्लिपिंग्ज

नाव: दिनांक:
अनु.क्र.वक्त्याचे नावकार्यक्रमाचे विवरणदिनांकडाऊनलोड
1 संविधान सप्ताह विशेष कार्यक्रम-भाग 2 ‘भारताचे संविधान' 'संविधान सप्ताह विशेष कार्यक्रम' याविषयावर खासदार श्री.अमर साबळे यांची श्री.नरेंद्र बेडेकर यांनी घेतलेली मुलाखत 30/11/2018 डाऊनलोड करा
2 'संविधान सप्ताह विशेष कार्यक्रम-भाग 1 ‘भारताचे संविधान' 'संविधान सप्ताह विशेष कार्यक्रम' याविषयावर खासदार श्री.अमर साबळे यांची श्री.नरेंद्र बेडेकर यांनी घेतलेली मुलाखत 29/11/2018 डाऊनलोड करा
3 ‘दृढनिश्चय,गोवर व रूबेला निर्मूलनाचा'-भाग 2 ‘दृढनिश्चय,गोवर व रूबेला निर्मूलनाचा' याविषयावर सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री मा.डॉ. दीपक सावंत यांची श्री.नरेंद्र बेडेकर यांनी घेतलेली मुलाखत 28/11/2018 डाऊनलोड करा
4 ‘दृढनिश्चय,गोवर व रूबेला निर्मूलनाचा-भाग 1 ‘दृढनिश्चय,गोवर व रूबेला निर्मूलनाचा' याविषयावर सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री मा.डॉ. दीपक सावंत यांची श्री.नरेंद्र बेडेकर यांनी घेतलेली मुलाखत 27/11/2018 डाऊनलोड करा
5 महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे कामकाज-भाग 2 महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे कामकाज याविषयी महिला आर्थिक विकास महामंडळच्या उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती श्रध्दा जोशी-शर्मा यांची श्रीमती उत्तरा मोने यांनी घेतलेली मुलाखत 26/11/2018 डाऊनलोड करा
6 महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे कामकाज-भाग 1 महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे कामकाज याविषयी महिला आर्थिक विकास महामंडळच्या उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती श्रध्दा जोशी-शर्मा यांची श्रीमती उत्तरा मोने यांनी घेतलेली मुलाखत 24/11/2018 डाऊनलोड करा
7 ‘ई-संवाद'-भाग 2 ‘ई-संवाद' कार्यक्रम याविषयी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री मा.श्री.राजकुमार बडोले यांची श्री.नरेंद्र बेडेकर यांनी घेतलेली मुलाखत 23/11/2018 डाऊनलोड करा
8 ‘ई-संवाद'-भाग 1 ‘ई-संवाद' कार्यक्रम याविषयी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री मा.श्री.राजकुमार बडोले यांची श्री.नरेंद्र बेडेकर यांनी घेतलेली मुलाखत 22/11/2018 डाऊनलोड करा
9 मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनचे कामकाज- भाग 3 मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनचे कामकाज याविषयी मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती अश्विनी भिडे यांची श्रीमती उत्तरा मोने यांनी घेतलेली मुलाखत 21/11/2018 डाऊनलोड करा
10 मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनचे कामकाज- भाग 2 मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनचे कामकाज याविषयी मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती अश्विनी भिडे यांची श्रीमती उत्तरा मोने यांनी घेतलेली मुलाखत 20/11/2018 डाऊनलोड करा
11 मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनचे कामकाज- भाग 1 मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनचे कामकाज याविषयी मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती अश्विनी भिडे यांची श्रीमती उत्तरा मोने यांनी घेतलेली मुलाखत 19/11/2018 डाऊनलोड करा
12 व्याघ्र संरक्षण -भाग 2 व्याघ्र संरक्षण याविषयी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्री.सुनील लिमये यांची श्री.नरेंद्र बेडेकर यांनी घेतलेली मुलाखत 17/11/2018 डाऊनलोड करा
13 व्याघ्र संरक्षण -भाग 1 व्याघ्र संरक्षण याविषयी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्री.सुनील लिमये यांची श्री.नरेंद्र बेडेकर यांनी घेतलेली मुलाखत 16/11/2018 डाऊनलोड करा
14 कुपोषणमुक्त महाराष्ट्र-भाग 2 कुपोषणमुक्त महाराष्ट्र याविषयी राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशनच्या संचालक श्रीमती सुप्रभा अग्रवाल यांची श्रीमती उत्तरा मोने यांनी घेतलेली मुलाखत 15/11/2018 डाऊनलोड करा
15 कुपोषणमुक्त महाराष्ट्र-भाग 1 कुपोषणमुक्त महाराष्ट्र याविषयी राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशनच्या संचालक श्रीमती सुप्रभा अग्रवाल यांची श्रीमती उत्तरा मोने यांनी घेतलेली मुलाखत 14/11/2018 डाऊनलोड करा