दिलखुलासच्या ऑडिओ क्लिपिंग्ज

नाव: दिनांक:
अनु.क्र.वक्त्याचे नावकार्यक्रमाचे विवरणदिनांकडाऊनलोड
1 श्री मकरंद माने,चित्रपट दिग्दर्शक भाग-३ रिंगण या मराठी चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाल्याबद्दल उत्तरा मोने यांनी घेतलेली मुलाखत. 03/05/2016 डाऊनलोड करा
2 श्री मकरंद माने,चित्रपट दिग्दर्शक भाग-२ रिंगण या मराठी चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाल्याबद्दल उत्तरा मोने यांनी घेतलेली मुलाखत. 02/05/2016 डाऊनलोड करा
3 श्री मकरंद माने,चित्रपट दिग्दर्शक भाग-१ रिंगण या मराठी चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाल्याबद्दल उत्तरा मोने यांनी घेतलेली मुलाखत. 30/04/2016 डाऊनलोड करा
4 श्रीमती विजया रहाटकर,भाग-२ राज्य महिला आयोगाची रचना आणि कार्य याविषयी मीनल जोगळेकर यांनी घेतलेली मुलाखत. 28/04/2016 डाऊनलोड करा
5 श्रीमती विजया रहाटकर,भाग-१ राज्य महिला आयोगाची रचना आणि कार्य याविषयी मीनल जोगळेकर यांनी घेतलेली मुलाखत. 27/04/2016 डाऊनलोड करा
6 श्री अतुलचंद्र कुलकर्णी,भाग-३ सायबर गुन्हेगारीचे प्रकार आणि यावरील शासनानी केलेली उपाययोजना याविषयी हेमंत बर्वे यांनी घेतलेली मुलाखत. 26/04/2016 डाऊनलोड करा
7 श्री अतुलचंद्र कुलकर्णी,भाग-२ सायबर गुन्हेगारीचे प्रकार आणि यावरील शासनानी केलेली उपाययोजना याविषयी हेमंत बर्वे यांनी घेतलेली मुलाखत. 25/04/2016 डाऊनलोड करा
8 श्री अतुलचंद्र कुलकर्णी,भाग-१ सायबर गुन्हेगारीचे प्रकार आणि यावरील शासनानी केलेली उपाययोजना याविषयी हेमंत बर्वे यांनी घेतलेली मुलाखत. 23/04/2016 डाऊनलोड करा
9 मिलींदकुमार देशमुख,भाग-२ अग्नीशमन सप्ताह निमित्त जाणिवजागृती आणि अग्नीशमन सेवेतील करिअर आणि प्रशिक्षण याविषयी मीनल जोगळेकर यांनी घेतलेली मुलाखत. 21/04/2016 डाऊनलोड करा
10 मिलींदकुमार देशमुख,भाग-१ अग्नीशमन सप्ताह निमित्त जाणिवजागृती आणि अग्नीशमन सेवेतील करिअर आणि प्रशिक्षण याविषयी मीनल जोगळेकर यांनी घेतलेली मुलाखत. 20/04/2016 डाऊनलोड करा
11 श्री आबासाहेब मोरे,भाग-२ वनसंवर्धनातुन पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी केलेल्या कामाविषयी शिबानी जोशी यांनी घेतलेली मुलाखत. 19/04/2016 डाऊनलोड करा
12 श्री आबासाहेब मोरे,भाग-१ वनसंवर्धनातुन पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी केलेल्या कामाविषयी शिबानी जोशी यांनी घेतलेली मुलाखत. 18/04/2016 डाऊनलोड करा
13 श्री संतोष कांबळे,भाग-३ डिक्की या संस्थेचा अनुसुचित जाती-जमातीतील तरुणांना केले जाणारे मार्गदर्शन आणि सहकार्य याविषयी सुधीर जोगळेकर यांनी घेतलेली मुलाखत. 16/04/2016 डाऊनलोड करा
14 श्री संतोष कांबळे,भाग-२ डिक्की या संस्थेचा अनुसुचित जाती-जमातीतील तरुणांना केले जाणारे मार्गदर्शन आणि सहकार्य याविषयी सुधीर जोगळेकर यांनी घेतलेली मुलाखत. 15/04/2016 डाऊनलोड करा
15 श्री संतोष कांबळे,भाग-१ डिक्की या संस्थेचा अनुसुचित जाती-जमातीतील तरुणांना केले जाणारे मार्गदर्शन आणि सहकार्य याविषयी सुधीर जोगळेकर यांनी घेतलेली मुलाखत. 14/04/2016 डाऊनलोड करा