जय महाराष्ट्रच्या व्हिडिओ क्लिपिंग्ज

नाव: दिनांक:
अनु.क्र.चित्रफीत शिर्षकसवीस्तरदिनांकडाऊनलोड
1 श्री. विशाल चोरडिया भाग क्र. १०६७. दि. २९ मे २०१८ रोजी श्री. विशाल चोरडिया, खादी ग्रामोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष यांची खादी ग्रामोद्योग महामंडळाची सविस्तर माहिती या विषयावर श्री विजय कदम यांनी जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. 29/05/2018 डाऊनलोड करा
2 श्री. दिवाकर रावते भाग क्र. १०६६. दि. २५ मे २०१८ रोजी श्री. दिवाकर रावते, परिवहनमंत्री यांची रस्ता सुरक्षा अभियान या विषयावर श्रीमती मनाली दीक्षित यांनी जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. 25/05/2018 डाऊनलोड करा
3 श्री. पांडुरंग तावरे भाग क्र. १०६५. दि. २२ मे २०१८ रोजी श्री. पांडुरंग तावरे, कृषी पर्यटन तज्ञ यांची जागतिक कृषी पर्यटन दिन या विषयावर श्री. नरेंद्र बेडेकर यांनी जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. 22/05/2018 डाऊनलोड करा
4 श्री. प्रविण परदेशी भाग क्र. १०६४. दि. १८ मे २०१८ रोजी श्री. प्रविण परदेशी, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव यांची मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम या विषयावर श्रीमती प्रिया खान यांनी जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. 18/05/2018 डाऊनलोड करा
5 श्री. सुभाष देसाई भाग क्र. १०६३. दि. १५ मे २०१८ रोजी श्री. सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री आणि सुनील पोरवाल अपर मुख्य सचिव (भाग-२) यांची मॅगनेटीक महाराष्ट्राची फल निषपत्ती या विषयावर श्रीमती मनाली दीक्षित यांनी जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. 15/05/2018 डाऊनलोड करा
6 श्री. सुभाष देसाई भाग क्र. १०६२. दि. ११ मे २०१८ रोजी श्री. सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री आणि सुनील पोरवाल अपर मुख्य सचिव (भाग-१) यांची मॅगनेटीक महाराष्ट्राची फल निषपत्ती या विषयावर श्रीमती मनाली दीक्षित यांनी जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. 11/05/2018 डाऊनलोड करा
7 श्री. सुधीर मुनगंटीवार भाग क्र. १०६१. दि. ०८ मे २०१८ रोजी श्री. सुधीर मुनगंटीवार, वित्त, नियोजन व वनमंत्री यांची 13 कोटी वृक्ष लागवड (भाग-२) या विषयावर श्रीमती मनाली दीक्षित यांनी जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. 08/05/2018 डाऊनलोड करा
8 श्री. सुधीर मुनगंटीवार भाग क्र. १०६०. दि. ०४ मे २०१८ रोजी श्री. सुधीर मुनगंटीवार, वित्त, नियोजन व वनमंत्री यांची 13 कोटी वृक्ष लागवड (भाग-१) या विषयावर श्रीमती मनाली दीक्षित यांनी जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. 04/05/2018 डाऊनलोड करा
9 श्री. दिवाकर रावते भाग क्र. १०५९. दि. ०१ मे २०१८ रोजी श्री. दिवाकर रावते, परिवहन व खारभूमी विकास मंत्री यांची परिवहन विभागाच्या योजना या विषयावर श्रीमती पल्लवी मुजुमदार यांनी जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. 01/05/2018 डाऊनलोड करा
10 मा. चंद्रकांतदादा पाटील भाग क्र. १०५८. दि. २७ एप्रिल २०१८ रोजी मा. चंद्रकांतदादा पाटील, मंत्री, महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम यांची खड्डे मुक्त रस्ते अभियान या विषयावर श्रीमती मनाली दिक्षीत यांनी जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. 27/04/2018 डाऊनलोड करा
11 श्री. गिरीष बापट भाग क्र. १०५७. दि. २४ एप्रिल २०१८ रोजी श्री. गिरीष बापट, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण प्रधानसचिव, महेश पाठक यांची सार्वजनिक शिधा वितरण व्यवस्थेचे बळकटीकरण या विषयावर श्रीमती मनाली दिक्षीत यांनी जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. 24/04/2018 डाऊनलोड करा
12 श्री. राजकुमार बडोले भाग क्र. १०५६. दि. २० एप्रिल २०१८ रोजी श्री. राजकुमार बडोले, सामाजिक न्याय मंत्री यांची २१ आणि २२ एप्रिल रोजी व्यसनमुक्ती संमेलन या विषयावर श्रीमती उत्तरा मोने यांनी जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. 20/04/2018 डाऊनलोड करा
13 श्री. दिलीप कांबळे भाग क्र. १०५५. दि. १७ एप्रिल २०१८ रोजी श्री. दिलीप कांबळे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री यांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती या विषयावर श्री. प्रसाद मोकाशी यांनी जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. 17/04/2018 डाऊनलोड करा
14 श्री.राजकुमार बडोले भाग क्र. १०५४. दि. १३ एप्रिल २०१८ रोजी श्री.राजकुमार बडोले, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री यांची भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १२७ वी जयंती या विषयावर श्री. युवराज मोहिते यांनी जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. 13/04/2018 डाऊनलोड करा
15 श्री. सी. एल. थूल, डॉ. संदेश वाघ भाग क्र. १०५३. दि. १० एप्रिल २०१८ रोजी श्री. सी. एल. थूल, अनुसूचित जाती जमाती आयोग महाराष्ट्र राज्य, सदस्य आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे अभ्यासक डॉ. संदेश वाघ यांची डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार व कार्य या विषयावर श्री. नरेंद्र बेडेकर यांनी जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमात घेतलेली मुलाखत. 10/04/2018 डाऊनलोड करा